Met ingang van 01 mei 2019 wordt de halte Nationaal Monument Kamp Vught en de Penitentiaire Inrichting Vught aan de Lunettenlaan tijdelijk opgeheven

In goed overleg met Arriva heeft het bestuur van buurtbus vereniging 207 besloten de halte NMKV/PI aan de Lunettenlaan met ingang van 01 mei a.s. tijdelijk op te heffen.

Door een chronisch gebrek aan voldoende parkeerruimte voor bussen en auto’s van de bezoekers van het Nationaal Monument Kamp Vught en de Penitentiaire Inrichting is de doorgang en toegang tot deze halte onmogelijk geworden. Naast de enorme hoeveelheid willekeurig geparkeerde auto’s en bussen, ontstaan er onnodige vertragingen in de dienstregeling door de vele voetgangers op de rijbaan.

Een vertraging op een drukke bezoekers dag van 4 tot 5 minuten is geen uitzondering meer. Helaas zijn er recentelijk ook schades aan de buurtbus ontstaan door slecht geparkeerde voertuigen naast en voor de bushalte.

Voor onze chauffeurs is deze situatie niet meer aanvaardbaar vanwege de gevaarlijke verkeerssituaties, de extra werkdruk door onnodige vertragingen en stress vanwege reacties van sommige weggebruikers. 

De halte woonoord Lunetten zal de begin- en eindhalte voor de Lunettenlaan zijn en de buurtbus zal daar 09 minuten na het hele uur naar het Moleneindplein en 28 minuten na het hele uur naar het station in Den Bosch vertrekken. 

De gemeente Vught is gevraagd de halte NMKV/PI te verwijderen totdat de verkeerssituatie ter plekke is verbeterd en een nieuwe halte bij het NMKV en de PI kan worden gerealiseerd.