Speciale pendelbus van Arriva voor de bezoekers van Dutch Open 


Voor meer informatie klik op de onderstaande link


https://www.arriva.nl/consumenten/acties-nieuws-1/nieuws/gratis-pendelbusvervoer-voor-bezoekers-dutch-open.htm

 

Cromvoirt, 07 mei 2021

 

 

 

Persbericht

 

Met ingang van zaterdag 15 mei jl. zal Buurtbus 207 de dienst op de zaterdag tijdelijk niet meer uitvoeren.

Vanwege de coronacrisis kampt de buurtbus met een structureel tekort aan vrijwillige chauffeurs. Door de leeftijd behoren een groot aantal van onze chauffeurs tot de zgn. risicogroep. Enkelen hebben te kennen gegeven niet te willen rijden totdat zij volledig zijn gevaccineerd en anderen zijn gestopt met hun activiteiten omdat zij het risico te groot vonden.

Ondanks de zeer doeltreffende beschermingsmaatregelen in de bus, zoals een actief HEPA filter met mechanische dak afzuiging, max 6 passagiers met het verplicht dragen van een mondkapje, hebben we nu een structurele onderbezetting en rijden wij met 35 % van de aanwezige chauffeurs een volledige dienstregeling van 6 dagen of te wel 17 diensten van gemiddeld 4 uur per dienst.

De vakantieplanning voor de komende maanden laat zien dat het tekort zal toenemen en dat we onvoldoende capaciteit hebben om een volledig rooster inclusief de zaterdagen te kunnen uitvoeren. Gedurende deze periode gaan veel chauffeurs 3 tot 4 diensten per week rijden, hetgeen al een extra belasting is.

In goed overleg met Arriva is daarom besloten om de dienst op zaterdag tot nader bericht tijdelijk te stoppen. We zien dat het aantal vervoerde passagiers op de zaterdag vanwege de corona sterk is teruggelopen (2 tot 4 passagiers over de gehele zaterdag)

De vrijgekomen capaciteit aan chauffeurs kunnen we dan inzetten op de diensten van maandag tot en vrijdag en zijn we redelijk in staat om het weekrooster in stand te houden.

Wij realiseren ons erg goed dat dit voor u als passagier en gebruiker van de buurtbus een beperking is op onze dienstverlening en dat we dit besluit tot beperking ook niet van harte nemen.

Helaas zijn we door deze ongewone en ongekende situatie gedwongen en willen we de dienstverlening van maandag t/m vrijdag goed en gegarandeerd blijven uitvoeren.

 

Wij vragen uw begrip voor ons besluit en hopen u de komende maanden met plezier en een glimlach te ontmoeten tijdens deze tijdelijke aanpassing.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het bestuur buurtbus vereniging lijn 207 Vught-Cromvoirt

 www.buurtbus207.nl

 www.facebook.com/buurtbus207.nl

 


Cromvoirt, 24 februari 2021.

 

Betreft: Hervatting dienstverlening buurtbus 207 m.i.v. maandag 1 maart 2021

 

Met ingang van maandag 1 maart 2021 hervat buurtbus 207 haar dienstregeling in overeenstemming met de Covid-19-maatregelen van de overheid en Arriva

Hierbij maken wij op het volgende attent:

> het dragen van een deugdelijk mondkapje is verplicht.

> het maximale aantal passagiers is 6 personen.

> het vervoer van een rolstoel is helaas niet toegestaan

> de chauffeur kan niet assisteren bij het in-en uitstappen (bijv. rollator/buggy

> u dient ten alle tijden de instructie van de chauffeur op te volgen.

Volg onze berichtgeving op:

https://www.buurtbus207.nl/actueel

https://www.facebook.com/buurtbus207.nl

 

Het bestuur

Buurtbusvereniging lijn 207

 


In verband met de versmalling van de brug over het Drongelenskanaal in de Deutersestraat in Cromvoirt zal de busroute conform het onderstaande schema tot nader bericht worden uitgevoerd

Attentie: de bus rijdt niet meer via het Moleneindplein in Vught

Gewijzigde route buurtbus 207:

I.v.m. de versmalling van de brug over het Drongelens kanaal in de Deutersestraat te Cromvoirt loopt de bus route niet meer via de Gement/Deuteren maar volgens bijgaand schema.

Attentie: de route via het Moleneindplein Vught komt te vervallen.

Rooster zaterdag dienst:

 Vertrek garage Cromvoirt 09.23 uur, ieder uur tot en met 17.23 uur

Vertrek ’s-Hertogenbosch CS 09.52 uur, ieder uur tot en met 16.52 uur.

 

 

Route van Cromvoirt naar 's-Hertogenbosch CS  ma t/m vr    
Halte vertrek     laatste    
Garage Buurtbus 207 Cromvoirt 07.23 verder om het uur   17.23    
Loverensestraat          
Pepereind        
IJzeren Man        
Lunettenlaan Kazerne        
Lunettenlaan Woonoord Lunetten 07.28  17.28    
Lunettenlaan Kazerne        
IJzeren Man        
Boslaan        
Loonse Baan        
Postweg        
Rotonde van der Valk        
Randweg Den Bosch        
Jeroen Bosch Ziekenhuis 07.40  17.40    
Vlijmenseweg Koning Willem 1 college        
Koningsweg        
Centraal Station 's-Hertogenbosch aankomst      07.43        
             
Route van 's-Hertogenbosch CS naar Cromvoirt ma t/m vr    
Halte vertrek     laatste    
Centraal Station 's-Hertogenbosch  07.52 verder om het uur   17.52    
Koningsweg          
Vlijmenseweg Koning Willem 1 college        
Jeroen Bosch Ziekenhuis  07.57  17.57    
Randweg Den Bosch        
Rotonde van der Valk        
Postweg        
Loonse baan        
Boslaan        
IJzeren man        
Lunettenlaan Kazerne        
Lunettenlaan Woonoord Lunetten 08.09  18.09    
Lunetternlaan Kazerne        
IJzeren man        
Pepereind        
Loverensestraat        
Garage Buurtbus 207 Cromvoirt aankomst    18.14        
             
De volgende haltes zijn vervallen            
Naar 's-Hertogenbosch Deutersestraat, Deuteren en Willem Alexander  
Naar Vught Martinilaan, Moleneindplein      
  Vijverbosweg, Snippenlaan